Клініко – діагностична лабораторія

Завідувач клініко – діагностичної лабораторії

Карачун Наталія Іванівна 

Освіта: 1993 р. закінчила Чернівецький медичний інститут.

Категорія: перша з клінічної лабораторної діагностики

 

 

 

Перелік досліджень, що виконує клініко-діагностична лабораторія:

1. Гематологічні дослідження:

 • загальний аналіз крові;
 • визначення часу згортання;
 • виявлення вовчакових клітин (LE-клітин);
 • дослідження на малярійний плазмодій;
 • визначення осматичної резистентності еритроцитів.

2. Загально-клінічні дослідження:

 • загальний аналіз сечі;
 • сеча по Нечипоренко;
 • дослідження білка Бенс-Джонса;
 • дослідження сечі за Зимницьким;
 • визначення жовчних пігментів в сечі;
 • визначення кетонових тіл та цукру в сечі;
 • визначення мікобактерій туберкульозу в сечі;
 • дослідження харкотиння;
 • дослідження рідин серозних порожнин;
 • дослідження спинно-мозкової рідини;
 • дослідження дуоденального та шлункового вмісту;
 • дослідження калу (копрограма), дослідження на приховану кров;
 • дослідження на наявність  яєць гельмінтів  та найпростіших;
 • дослідження секрету простати та виділень сечостатевих органів;
 • дослідження еякуляту;
 • дослідження виділень з носа;
 • дослідження на патогенні гриби.

3. Біохімічні дослідження:

 • визначення загального білка;
 • визначення альбуміну;
 • визначення білкових фракцій;
 • визначення  С-реактивного білка;
 • визначення сечовини;
 • визначення креатиніну;
 • визначення серомукоїду;
 • визначення сечової кислоти;
 • визначення холестерину;
 • визначення β-ліпопротеїди;
 • визначення тригліцериди;
 • визначення тимолової проби;
 • визначення білірубіну;
 • визначення електролітів;
 • проба Реберга;
 • визначення ферментів сироватки крові (АЛТ, АСТ, α-амілази, ГГТ, лужна фосфатаза);
 • визначення глюкози;
 • дослідження згортаючої системи крові;
 • визначення протромбінового часу, МНО;
 • визначення фібриногену

4. Серологічні дослідження:

 • визначення  групи та резус-фактору крові;
 • визначення гемолізинів та антитіл  крові;
 • визначення антистрептолізину О;
 • визначення ревматоїдного фактору;
 • визначення RW кардіоліпіновим антигеном;
 • визначення HBS-антигену.

5. Цитологічні дослідження:

 • дослідження біоматеріалу на  атипові клітини.